İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: su

Su Satmak Haram

Su Satmak Haram

Makaleler
Su Satmak Haram !! Cep yakan üzerinde fahiş ek ödemeler bulunan su faturaları için İslami pencere... Su satmak haram… Ama devlet hem suyu satıyor hemde soyuyor insanları… İyâs bin Abd (Ebû Avf) el-Muzenî (r.a) bâzı insanların su sattığını görünce (onlara) şöyle dediği rivayet olunmuştur: "Su satmayınız. Çünkü ben Rasûlullahtan (s.a.v) den (ihtiyaç fazlası) suyun satılmasını yasakladığını işittim." (İbn-i Mâce; Rehinler, Bab 18, hadis no: 2476) Câbir (bin Abdillah) (Radıyallâhu anhumâ)'dan. Şöyle demiştir :"Rasûlullah (s.a.v) suyun fazlasını satmayı yasakladı." Avnu'l-Mabûd yazarı Azîmâbâdî, bu hadisin şerhinde şöyle der: "Hattâbi: Suyun fazlası ifadesinden maksat, kişinin kendi ihtiyacı ile aile fertlerinin, hayvanlarının ve ekinlerinin ihtiyacından artan sudu...