İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: Tedarik Zinciri

Yeni Tedarik Zincirleri Oluşacak

Yeni Tedarik Zincirleri Oluşacak

Makaleler
Şu cümleleri ve benzerlerini sıralarda çok duyuyoruz. Enflasyon arz kaynaklı. Tedarik zincirleri kırıldı. Ambargo uygulanıyor. Gıdada kıtlık yaşıyoruz. Gaz alımı durduruldu. Petrol akışı kesildi. Soba alın. Yakacak odun kömür stoku bulundurun. Gıda stoklayın…   Aslında duyduklarımızdan çok daha fazlasını söyleyebiliriz. Sadece bunlar kamuoyuna yansıyanlar veya yansıtılanlar. Peki, ne oluyor? Bu zamana kadar küresel bir ekonomik düzen oluşturulmuştu. Nerede ucuz ise orada üretim yapılıyordu. Buna uygun olarak da büyük ve nitelikli nakliye ağları ile üretim-tüketim hatları oluşturulmuştu. Zaten bu çağa verilen isimlerden biri de nakliye çağı idi. Nakliye düzeni, ekonominin can damarını oluşturuyordu. Son on yıldır nakliye çağını sarsan olaylar ardı ardına gelmeye başladı...
Yaşam tarzına müdahale sorunu

Yaşam tarzına müdahale sorunu

Makaleler
“Yaşam tarzına müdahale” ifadesini çok sık duyuyoruz. Bu ifade ülkemizde genellikle şu çerçevede algılanıyor; özgürlüklerin kısıtlanması, neyin nasıl yapılacağının dikte ettirilmesi, nasıl giyinileceğinin, nasıl yenilip içileceğinin, nasıl oturulup kalkılacağının belirlenmesi... Bu çerçeve doğal olarak bütün yaşam alanlarını kapsıyor. İnsanlar hayatlarının kısıtlanması anlamına gelebilecek bu tür yaklaşımlara şiddetle karşı çıkıyorlar. Bu şekilde yaşam tarzına müdahale korkusu kişileri ve kitleleri keskin bir pozisyon almaya yöneltiyor. Ülkemizde bu ifadeyi sıkça duyuyoruz. Ancak son sıralarda küresel elitlerden de duymaya başlayınca fotoğrafı geniş açıdan yorumlama gereği doğuyor. Pekiyi, küresel elitler bizim gibi ülkelere “yaşam tarzına müdahale etmeyin” uyarısını niçin ya...