İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: toplum

Soyut Toplum

Soyut Toplum

Makaleler
Çağın bireyleri, bir kimlik sorunu ile karşı karşıyadır. Kendilerini her ne kadar toplumun bölünmüş hiyerarşik guruplarında görseler de, orada kendilerini kendince bir koruma altına aldığını düşünür. Bu temelde adalet yoksunluğu, genelde adil olmayan bir ekonomik bölüşüm etkisi yüksektir.  Bireyin kimlik oluşumundaki erozyonu, kimlik oluşum sonrası sık sık değişim göstermesi, bireyin toplumsal gerçekliliği ile yüzleşmemesinden kaynaklanıyor. Toplumun kesimleri arasında şeffaf geçişler olmadığı sürece, toplumsal statü adı altında oluşmuş bölünmüşlükler, örtülü çatışma potansiyelleri üreten merkezler olarak devam edecektir. Buda toplumsal gerçekliğin farkındalığını düşürecektir. İnsan her ne kadar aile içerisinde doğup büyük gelişse de artık toplumda kurumsallaşmış olan ya...