İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: Toplumsal Çöküş

En Güzel Çalışma

En Güzel Çalışma

Makaleler
İnsan zaman zaman kendisine şu tür soruları soruyor; Acaba yapılabilecek en güzel iş ya da çalışma nedir? Hangi çalışma değerler bakımından en yüce çalışmadır? Hangi değerler en üstün değerlerdir? İnsan, nasıl bir çalışma içerisinde olursa hem maddi hem de manevi açıdan tatmin olur? Şimdi, bu ve benzeri soruları temel alarak bir hipotez çerçevesinde bir müzakere geliştirmek istiyorum. Hipotezimiz şudur. İnsanın içinde bulunacağı en güzel çalışma ait olduğu toplumu şuurlandırma çalışmasıdır. İçinde bulunduğu toplumun bilinçlendirilmesi ve ahlaki değerlerin yükseltilmesi çalışmaları en üstün çalışmalardır. Şimdi insanın olası iki maddi halini toplumun iki haliyle de irdelemeye çalışalım. Diğer bir ifade ile insanın zenginliğini ve fakirliğini toplumun yüksek ahlaklı ve düş...