İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: toplumsal mutabakat

Yeni Anayasa Nasıl Yapılmalıdır?

Yeni Anayasa Nasıl Yapılmalıdır?

Makaleler
Anayasalar toplumsal mutabakat metinleridir. Dolayısıyla toplumun mümkünse tamamının değilse büyük bir çoğunluğunun “benim” diyebileceği bir metin olmalıdır. Pekiyi bu nasıl sağlanacaktır?Bu zamana kadar yapılan yeni anayasa çalışmalarını hep ilgili partilerin ya da kuruluşların havale ettiği komisyonlar yapmıştır. Bu komisyonlar da sınırlı sayıda uzmanlardan teşekkül ettirilmiştir. O uzmanların yaptığı anayasa da diğer uzmanların anayasalarından farklı olabilmekte ve bu da uzlaşmayı zorlaştırmaktadır. Kaldı ki, herhangi bir uzlaşma sağlanmış olsa bile, bunun toplumda tam olarak karşılığının olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. İnsanlar siyasi partilere oy verirlerken değişik düşüncelerle ya da kaygılarla oy verirler. Bir kişi, oy verdiği siyasi partinin bir avuç insan...