İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: Tüketim Tarzı

Yaşam tarzına müdahale sorunu

Yaşam tarzına müdahale sorunu

Makaleler
“Yaşam tarzına müdahale” ifadesini çok sık duyuyoruz. Bu ifade ülkemizde genellikle şu çerçevede algılanıyor; özgürlüklerin kısıtlanması, neyin nasıl yapılacağının dikte ettirilmesi, nasıl giyinileceğinin, nasıl yenilip içileceğinin, nasıl oturulup kalkılacağının belirlenmesi... Bu çerçeve doğal olarak bütün yaşam alanlarını kapsıyor. İnsanlar hayatlarının kısıtlanması anlamına gelebilecek bu tür yaklaşımlara şiddetle karşı çıkıyorlar. Bu şekilde yaşam tarzına müdahale korkusu kişileri ve kitleleri keskin bir pozisyon almaya yöneltiyor. Ülkemizde bu ifadeyi sıkça duyuyoruz. Ancak son sıralarda küresel elitlerden de duymaya başlayınca fotoğrafı geniş açıdan yorumlama gereği doğuyor. Pekiyi, küresel elitler bizim gibi ülkelere “yaşam tarzına müdahale etmeyin” uyarısını niçin ya...