İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Etiket: üniversiteler

İlim, Öğretmenler ve Hocalar

İlim, Öğretmenler ve Hocalar

Makaleler
B/ilimin Artma ve Eksilmesi Çağını ve çağları aşan Endülüs’lü Muhyiddin İbn-i Arabi, Fütûhât-ı Mekkiyye adlı eserinde “İlimlerin Artma ve Eksilme Nedenlerinin Bilinmesi” konusunu açıklarken şu ayet ve hadisten hareket eder. TaHa süresi 114. ayeti kerimede Cenab-ı Allah insana şu şekilde dua etmesini öğütler: “De ki, Rabbim! İlmimi artır”. Biraz düşündüğümüzde bu ifade ile birlikte ilk anda iki şey aklımıza gelivermektedir. Birincisi, ilimde ya da bilimde bir sonsuzluk vardır. Çünkü bu öğüt insan için kıyamete kadar geçerlidir. B/ilimin kıyamete kadar kümülatif olarak biriktiğini düşünürsek, bu öğüt kıyamet saatinde dahi yapılabilecek bir dua niteliğinde olduğuna göre, insanın o saatte dahi öğreneceği çok şey var olacak demektir.Günümüzdeki imkânlar ile b/ilmin ne kadar çok süratli b...