İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Yeni Dünya Düzeni Kuruluyor (3)

Yeni Dünya Düzeni Kuruluyor
Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam Dünyası Birliğine Doğru  Kızıl Elma yolculuğumuz ve Rusya

Dünyanın parlayan yıldızı Türkiye’nin önlenemeyen yükselişi ile başlayan Kızıl Elma’ya yolculuğunun hikâyesi devam ediyor…

İbn-i Haldun, “Coğrafya Kaderdir” diyor. Kader ağını örmekte mazlum milletlerin hamisi milletimizin ve ülkemizin layık olduğu yere yolculuğunu başlatmıştır diyebiliriz.


RUSYA ile TÜRKİYE’NİN COĞRAFYA KADER BİRLİĞİ vardır.

Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Ülkeleri Rusya’nın içinde MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ VAR ve Rusya’nın topraklarının büyük bölümü özerk yapı içinde Müslüman Türklerin yurdudur.

Pek çok kıymetli maden ve petrol Türk bölgelerinden çıkmaktadır. Rusya ile ticaretin artması Rusya içinde yaşayan Müslümanların da lehine olacaktır.

Rusya’dan bağımsızlığını elde etmiş Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Azerbaycan Türk devletleri ile birlikte düşünüldüğünde dağılmadan önceki SSCB’ye ait toprakların nerede ise yarıdan fazlası Türklere aittir ve nüfus ise yarıya yakındır. Onun için diyoruz ki her iki tarafında lehine olacaktır.

ABD ve AB ülkeleri ile ilişkilerimizi bakıldığında da bütün dünyayı sömürdükleri gibi Türkiye’ye de ikiyüzlü hiç de dostane tavır göstermediklerini yazmıştım. Çin konusunda ise yaptığım uyarılarımı diğer ülkeler içinde yapıyorum. İlişkilerimizde karşılıklı dostane olarak, “ÜLKE MENFAATLERİ VE EŞİTLİK İLKESİ” ne sadık kalmak esas olmalıdır.
 

Ne aldatılan ne de aldatan olmayacağız.

Bu ülkelerle ilişkilerimizde yaşanılan tecrübelerden ders çıkarmalıyız. Ne ABD ne AB ve Rusya ne de ÇİN ve diğerlerinin emperyal heveslerine ve ülkemizi sömürmelerine fırsat vermemeliyiz. Türkiye’nin Rusya ile yakın ilişkisi ÇİN, Türkiye İPEK YOLU projesi çıyanla çuvala girmektir. Karşılıklı fayda ve eşitlik ilkesi ile yapılabileceği söylenebilir. Ancak bu konuda hataya yer yoktur!  Türkiye dünyada önemli bir yere ve konuma sahiptir. ABD, AB ve NATO için ne kadar önemli ise bundan böyle Rusya ve Çin için çok önemlidir.


Aynı şekilde Türkiye için de Rusya ve Çin bir o kadar önemlidir.

Nasıl Çin ile “İPEK YOLU ”nu konuşuyorsak kardeş Asya ülkeleri, Malezya otuz milyon nüfusu ile Endonezya ise üç yüz milyona yakın çoğunluğu Müslüman nüfusu ile gelişmekte olan dünyanın önemli ekonomileri arasına girmiştir ve her iki ülke ile de tarihi “BAHARAT YOLU ”nu hayata geçirebiliriz. Ticaretimizi ise dövize bağlı olmadan bartır / mal takası ile sürdürebiliriz.

Ayrıca D-8 hedefine uygunluğu bakımından da çok önemlidir.

Türk milleti gerçek gücünü, değerini ve interlandını bilmek zorundadır!
Ümmet şuuru ve bilinci oluşturularak İslam ülkeleri ile birlikler oluşturmak çok önemlidir, eninde sonunda kurulmalıdır/kurulacaktır.

Ancak yakın gelecekte İslam ülkeleri diye ifade edilen ülkelerle işbirlikçi yöneticileri iş başında iken birlik kurmak hayaldir diye düşünülebilir ancak her şey hayalle hedef seçmekle başlar.

Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve halkı Müslüman ülkeler ile bir araya gelmeli, Rusya ile de ilişkilerini geliştirmelidir. Rusya ile ilişkilerini geliştirmesi her iki ülkeyi de DÖVİZ ihtiyacı olmadan ticaretlerini sürdürmelerini sağlayacak diğer ülkelere de örnek olacaktır. Bütün bu hizmetlerin daha teknik ve daha planlanmış olarak yürütülebilmesi için, “DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI” (tekrar) KURULMALIDIR.

Ülkemizin liderlik, önderlik yapmasının yanında, bundan böyle Ekonomik, Sosyal, Ticari Sına-i kalkınmasını sağlıklı ve KOORDİNELİ VE PLANLI yapabilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin ekonomik işbirliği FAİZ VE DÖVİZ SARMALINDAN kurtulacak organizasyon ve tatbikatlar ile velhasıl günün şartlarının gereği ittifakları yapması çok önemlidir. Türkiye’nin döviz ihtiyacının en önemli kalemi “enerji” olduğu düşünüldüğünde Türkiye için Rusya ile ilişkilerinin ehemmiyeti daha da anlaşılacaktır.

Maddi kalkınma ve manevi kalkınma birlikte sürdürülmelidir.

Yüksek ahlakı ve MANEVİYATI öncelemeyenler MEDENİYET inşa edemezler. ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT diyeceğiz! ADİL DÜZEN yüksek ahlak ve maneviyat sahiplerince kurulabilecektir. Yeni Adil Dünyayı Kuracağız. Kurmak zorundayız.

Ancak Türkiye’nin silkinmesi gücünün farkına varması ve SATRANÇ tahtasında ÖNGÖRÜLEMEYECEK hamleleri yapması ile mümkün olacaktır, olmalıdır. Gücü, kerameti kendinde vehmeden devletin gücünü kendi gücü sanan mirasyedi  bürokratlarla ve hamasetle olmaz.

İhlaslı samimi vatanperver milletin malında gözü olmayan, emaneti gözü gibi koruyan, gözü ve gönlü tok serdengeçti; İMAN, AHLAK, HİDAYET, FERAGAT, FERASET sahibi insanlarla olacaktır. Hakkın gücü, haklının gücü, hakka dayananın gücü, hak için çalışanın gücü bütün güçlerin üzerindedir. Türkiye bölgesinin ve Dünyanın parlayan, yükselen yıldızı olmaması için hiçbir neden yoktur. Buna inanmak ve buna uygun davranmak ve gereği için çalışmak kaydıyla.
 

Libya ile Türkiye bundan sonrası için çok derin ve anlamlı ittifaklar kurabilir diğerleri onu takip edebilir.

Artık ayrılıklara bir son verelim diyebilirler aramızdaki ayrılıkların Yemen‘i, Suriye‘yi, Irak‘ı, Libya‘yı perişan etmiş olduğunu oralarda yaşayan halk gördü ve idrak etti. Birlikten güç doğduğunu ve Türkiye’nin şemsiyesi altında bulunmanın ne kadar değerli olduğunu yaşayarak gördüler. Daha yakın birliktelikler pek çok ülke halklarının rüyasıdır. Neden olmasın.

Bu hedef ve sorumluluklar düşünülürken, akıldan çıkarılmaması gereken önemli konuda: Ülkelerin zenginliğinin yegâne ölçüsü “para-banknot” olmadığıdır. Türkiye Dünyanın zengin devletlerindendir. Yeter ki bize biçilen rolü değil “rol biçen, kendi hikâyesini yazan” olduğumuzu hatırlayalım ve değerlerimizin farkında olalım.

Mazlum milletlerin umudu aziz milletimiz, aziz devletimizdir. İslam ümmeti Türk milletinin cihan şümul davası emrolunduğu Hakkın hâkimiyetini tesis etmektir. Umutları boşa çıkarmayacağız.


KIZIL ELMAYA yolculuğumuz başlamıştır. Karanlıklar aydınlığın habercisidir. Gök gürlemekte, şimşekler çakmaktadır.

Kadir’i mutlak ALLAH (cc)tır. Hükmüne razı olmalıyız.

Vira Bismillah.

Vesselam

Halis ÖZDEMİR

e-posta: iletisim@iktisathareketi.org

Bir yanıt yazın