İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Yollarda Can Güvenliğimiz Tehlikede !!

Hükümetin en başarılı yaptığı işlerden biride yol yapmak.

Gerçi bu Özal’dan bu yana batının gözü kapalı kredi verdiği alan ama en azından orada borç da olsa somut bir şeyler olduğu gerçeğini görmek lazım. Yollardaki bozukluklar onarılabilir ama onarılması imkansız bir şey var ki oda tecrübesiz kamyon, Tır şoförlerinin yollarda olması.

Tedarik zincirinin en önemli zincir halkalarından olan şoförler, aldıkları düşük maaş ve iş şartlarından ötürü büyük bir kitlenin iş bırakmak üzere olduğu gerçeği ile yüz yüze kalabiliriz. Böylesi bir durum Türkiye’ye çok ciddi maliyetlere neden olabileceği gerçeğinden hareketle hükümetin bu konuda acil tedbirler alması gerekmektedir.

Yollarda kasaplar mı var?

Eskiden üç asgari ücrete tekabül eden uzun yol Tır ve kamyon şoförlerinin maaşı, son ekonomik krizlerin gerekçesi ile asgari ücrete çalıştırılmak istenmektedir. Bu durum karşısında tecrübeli Tır ve kamyon şoförleri iş bırakmaya gitmektedir. Her geçen gün sayıları artan bu iş bırakma eyleminden boşalan şoförlükleri acemi şoförler ve bir rivayete göre de Suriyeli şoförler doldurmaktadır.

Acemi ve yolları bilmeyen bu yeni şoförlerin yollarda oluşturabileceği tehlikeyi hepimiz az çok tahmin edebiliriz. İşin ehli olan şoförlere dayatılan asgari ücret ve pirim, aynı zamanda bilirkişilerin raporlarına göre olmaması gereken bir uzunlukta araç kullanmayı da şoförler zorlanmakta. Pirim almak için kanuni olan sekiz saat ve bir saat da mola zamanının çok üstüne çıkarak uykusuz kalacak şekilde araç kullanmaya zorlanmaktadır.

Aynı zamanda pirimi alabilmek, malı ulaştırabilmek için bazı dinlenme tesislerinde, iş bırakan şoförlerin söylediğine göre, CAPTACON isminde bir hap torbacılar tarafından 20 TL şoförlere satılmakta. Bu hap, vücudu uyanık tuttuğu için kullanılıyor. Bu hap vasıtası ile uzun saatler şoförler tır ve kamyon kullanabilmekte. Ancak uyuşmuş beyinlerle uyanık organlarla yollarda olan bu şoförler hem kendi canlarını hem trafikte yolculuk yapan halkın canını tehlikeye atmaktadır. Nedeni nedir diye sorduğumuzda, düşük ücreti kabul eden tecrübesiz şoförler, oltanın ucuna konmuş pirim olduğunu görüyoruz.

Öncelikle bu pirimin kesinlikle kaldırılması ve şoförlerin maaşlarının iyileştirilmesi gerektiği, böylece kanunda yasal süre ne ise o süre araç kullanma zorunluluğunun çok sıkı denetim getirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu konuda yasal olarak bir tır ve kamyonda ikinci bir şoförün olması gerekiyor. Bununda çok sıkı bir denetimden geçmesi şarttır. Milletin can emniyeti için tecrübeli şoförlerin yollarda olması şarttır. Bunun içinde hakları ne ise verilmesi gerekir. Sektör bir bütün olarak ele alınıp hükümet bu konuda iş verene bir takım vergi avantajları getirerek bu katkıyı şoförlerin maaşlarına yönlendirme yapabilir.

Şoförler ne istiyor?

Öncelikle hakları olan sağlıklarını bozmayacak güvenli bir iş saati istiyorlar. Pirim kazanmak için insan bünyesinin yasal sınırları kaçak aşarak, araç kullanmaya zorlanmasını istemiyorlar. Nasıl mal sahiplerinin mallarını koruyorlarsa, kendi canlarının da korunmasını istiyorlar. Hız yaparak pirim

kazanmaya çalışırken trafik cezaları şoförlere kesiliyor. Maaşları düzeltildikten sonra bu primin kalkmasını, böylece hız yapılmasının önüne geçileceğini söylüyorlar. Fazla tonaj mal sahibinin cebine dokunursa, sigorta icrayı cezayı mal sahibine keserse, şoförleri uykusuz araç sürdürmeyi pirim üzerinden yaptıramaz.

Kasko, tecrübesiz şoförlerin yaptığı kazada yüzde olarak az ödeme yaparsa, mal sahipleri tecrübeli şoförleri kullanmak zorunda kalacaktır. Şoförlerin hakları verildiğinde, tır ve kamyonlar üzerinden yapılan kaçakçılık gibi işlerde ciddi oranda azalacaktır. Tedarik zincirinin bileşenleri, şoförler, kamyon ve tır sahipleri ve lojistikçiler ortak bir rapor hazırlayarak hükümete sunmalıdır. Şoförlerin maaşları % yüz iyileştirilmelidir. Hükümet bu sorunu çok rahatlıkla çözebilir. Şoförlük yüzde yüz eğitim gerektiren bir meslektir. Yollarda hap kullanarak pirim peşine koşan kasap çaylak şoförler değil, hakkı verilmiş tecrübeli kurallara uyan şoförlere ihtiyacımız var. Yollarda olan yolcular canlarından emin bir şekilde yolculuk yapmak istiyor.

Bu konu kamu güvenliğini ilgilendirdiği için konunun takipçisi olacağız.

Selam ve dua ile..

Yunus EKŞİ 

Bir yanıt yazın