İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Diyanet Faize Onay Verdi

Diyanetin bu fetvası tam bir facia.

Din içerden ancak bu şekilde yıkılabilirdi. Günlerdir çıkartılmaya çalışılan fetva, Diyanet İşleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kuruldaki direnenlere rağmen, faize cevaz verildi. Artık millet kamu bankalarından rahatlıkla kredi alabilir. Ama özel bankalardan olmaz. Kamu bankaları olursa faiz olmayacak yaklaşımı sergilendi.

Haber şöyle;

“Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, TOKİ’nin faiz işletilen sosyal konut projelerinin caiz olduğunu duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, ‘Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir?’ sorusuna cevap verdi. Kurul verdiği cevapla, tarihinde ilk defa faizli işleme onay verdi. Karar oy çoğunluğuyla alındı.

Demek ki kurulda buna itiraz eden mümin kişiler oldu.
Bu kişileri tebrik ediyorum. Ayrıca halk olarak da bilmek isteriz. Ancak bazı müminlerin direnmesine rağmen faizin helal olduğu fetvası yine de geçti.

Diyanet’in sitesinde yer alan ‘Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir?’ sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu şu cevabı verdi:

“İslam’da faiz, kesin olarak haram kılınmıştır. Bir zaruret bulunmadıkça faiz almak da vermek de caiz değildir. İş kurmak veya genişletmek; ev, araba satın almak üzere kişi, kuruluş veya bankalardan alınan faizli krediler de bu kapsamdadır ve caiz değildir.

TOKİ aracılığıyla devreye alınan son uygulama ise devletin, alt veya orta gelirli vatandaşlarına yönelik olarak ürettiği bir sosyal konut projesidir. Bu projede, peşinat haricindeki tutar, kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup devletin söz konusu borçlandırmadaki amacı, faiz geliri elde etmek değil, aksine ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır.

Bu itibarla, devlet TOKİ’nin bu uygulamasında başka bir yolla konut alma imkânı tanımadığından, belirtilen niyet ve amaçlar doğrultusunda söz konusu projeden yararlanmak caizdir.”

Din işleri yüksek kurulu ‘’zaruret olduğu için’’ gibi bir zemin hazırlıyor. Dinde zaruret can tehlikesi olduğu durumda olur. Ölümle tehdit edilen bir insanın, sözle inkar etmesi, ölümle yüz yüze kalmış aç bir insanın domuzdan ölmeyecek kadar yemesi zarureti, istisnası  vardır.  Faizin istisnası hiçbir şekilde yoktur. Bu tam bir narkozdur. İnsanlar TOKİ den başka yolla ev alamıyor mu? Bu nasıl bir faize zorlama yaklaşımı?

Dinde faizin istisnası yoktur.

Kur’an’da ve Resulullah’ın sünnetinde faizle ilgili hiçbir istisnası yoktur. Fetva kurulu, ahiretini kaybettirecek siyasete uygun yeni bir fetva vermiştir.  (Fetva kurulunda bu fetvaya itiraz eden müminleri istisna tutuyorum). Siyaset isterse faiz helal fetvasını da demek ki bulur.

Kur’an’a ve sünnete açık açık aykırı olan bu fetvayla, Diyanet İslam dininin otoritesi olmadığını gösterdi. Kuruldaki şahsiyetler ise dinin otoritesi hiç değildir. Devletin sosyal proje yapması gerekçesi ile haram olan faizle kamu bankalarından millete para satması caiz görülemez.

 Bu işi özel banka yaptığında faiz, devlet yaptığında helal olmaz. Dinde siyasal otoritenin gücü ile helal haramlarda hüküm koyamaz. Maalesef bu hüküm faize cevaz verecek şekilde Diyanet üzerinden konulmuştur.

Bu fetvanın Kur’an ve Sünnet de hiçbir geçerliliği yoktur. Faizle kredi almak haramdır. Buna fetva vermekte haramdır. İster sosyal proje kılıfı üzerinden olsun ister devlet tarafından verilsin. Allah’ın kesin olarak Kur’an’da kendisine harp olarak nitelendirdiği faize böyle bir fetva vermek bize göre diyanetin bütün itibarını yerle yeksan etmiştir.

Bu fetvadan dönülmek zorundadır. Müslümanların bu fetvaya bakarak faizli işlere girmesi haramdır. Bankacılık sistemi Bakara süresinin 279 ayetinde ifade edildiği gibi ‘’Allah ve elçisi ile harp halidir.  Bu fetvayla diyanet, din konusundaki güvenirliğini fetvadan geri dönene kadar yitirmiştir.

Emirle verilen fetva geçerli değildir.

Selam ve dua ile…

Yunus EKŞİ

Bir cevap yazın