İktisat Hareketi bir kadro hareketidir. İnsanların istikameti ve bilgi birimi birikimi ile ilgilenir.

Kuva-yi Milliye Hareketi (1)

Durumdan fırsat umarak kimse ateşle oynamasın!

Provakasyonlardan ne ülkeye, ne de millete hayır gelmez!
Neden bugün yazma gereği duydum?

– Yazıyı okuyunca göreceksiniz.

13 bin yıl öncesinden Anadoluyu yurt tutan bu aziz milleti bu coğrafyadan göndermek isteyenlerin silahları değişse de amaçları asla değişmemiştir. Tankla tüfekle bu milleti yenemeyeceğini anlayan dış güçler ve iç işbirlikçiler biyolojik, psikolojik, gıda, ilaç ve EKONOMİYİ (DÖVİZ) silah olarak kullanmaktadırlar. Maalesef bankaların çoğunun, çoğunluk hisselerinin yabancıların eline geçmiş olması OPERASYON kabiliyetlerini artırmaktadır.

Bu milletin kendisine yapılan saldırılara karşı her zaman her an Kuva-yi Milliye hareketi yapacağından kimsenin şüphesi olmasın!

Kuva-yi Milliye hareketi ne zor şartlar altında doğmuştur lütfen hatırlayalım.

Türkiye’nin temellerinin atılmasında başat rol oynayan Kuva-yi Milliye, Kurtuluş Savaşı’nın ilk savunma kuruluşu Milli Kurtuluş Hareketidir.

Hiçbir devletin ve ulusun egemenliğini kabul etmeyerek, Türk Milletinin kendi bayrağı altında yaşama hakkını ve bağımsızlığını oluşturmak için yerel sivil örgütlenmeler ve çeteler olarak ortaya çıkan Kuva-yi Milliye, düzenli ordulardan oluşan işgalci güçlere karşı, bugünkü deyimiyle bir gerilla savaşı uygulamıştır. 

Osmanlı döneminde bölgesel olarak kurulan Kuva-yi Milliye kuruluşları, daha sonra TBMM’nin kurulması ile birleştirilmiş ve 1.İnönü Muharebesi sırasında da düzenli orduya dönüşmüştür. Anadolu’nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir milli direniş örgütüdür.

Kuva-yi Milliye sanıldığı gibi büyük disiplinli bir ordu değildi, 1919 yılı sonuna kadar, Batı Anadolu’da 6.500-7.500 kişi arasında değişmiştir. 1920 yılı ortalarında ise, bu mevcudun yaklaşık 15.000 kişiye ulaştığını tahmin edilmektedir.

İlk Kuva-yi Milliye ilk silahlı direniş Güney Cephesi’nde Dörtyol’da 19 Aralık 1918’de  Fransızların Ermenileri ortak ederek işgale başlamaları ile ortaya çıkmıştır.

İkinci Kuva-yi Milliye hareketini, İzmir’in İşgali’nden sonra;  milliyetçi ve yurtsever olan bazı subaylar halkı örgütleyerek Ege Bölgesi’nde resmen başlatmışlardır.

Batı Anadolu ve Güney Cephesinde (Adana, Maraş, Antep ve Urfa) Kurtuluş Savaşı’nı düzenli ve disiplinli Kuva-yi Milliye birlikleri yapmıştır. Ulukışla’da faaliyet gösteren Kuva-yi Milliye de ilk kurulanlardan olmuş Fransızların Toros’lar ardında ulaştığı bu en iç noktadan kısa sürede püskürtülmelerini sağlamışlardır.

Bir milletin kahramanlık hikayesi Kuva-yi Milliye özet olarak budur.

Bugün neden yazma gereği duyduğuma gelince;

Merhum Necmettin Erbakan vefatından önce parti toplantısı sırasında oldukça duygulanmış olarak salonda bulunanlara hitaben;
“…..bizim başlattığımız hareket kuva-yi milliye hareketine hazırlık yapmaktır. Ben sizlere bütün Türkiye’de mahalle teşkilatlarını 15 asil 15 yedek olarak kuracaksınız dediğimde siz sadece sandık görevlilerini tayin edin anlıyorsunuz, hayır ben diyorum ki Allah korusun yeni bir kuva-yi milliye hareketi gerektiğinde hangi mahallede kim var hangi sokakta kim var onu bilmemiz içindir. Bizler milli kurtuluş hareketiyiz ülkemiz dört bir yandan kuşatılıyor milli ordumuzun halk tarafından desteklenmesi için yeniden yapılacak kuşatmayı kırmamız gerekiyor. İşte ben onun için sizlerden Türkiye’yi köşe bucak mahalle temsilcilerini tamamlayın diyorum….” 
diye konuşmasını oldukça duygulu bir şekilde sürdürdü. Erbakan bu konuşması ile aslında Türkiye’nin her daim tehdit altında olduğuna dikkat çekmiştir.

Türk milleti ve devletimiz her an Kuva-i milliye hareketine hazırdır.

Şimdi durum nedir?

İRAN ŞANGHAY İŞ BİLİĞİNE KATILMIŞTIR

Tamam da bize ne bundan diyenler olabilir.

Anlatalım o halde.

Türkiye Mezepotamya’da yani Suriye Irak Yemen ve hatta Libya’da hem ABD hem Rusya ve hem Çin hem de İran’la karşı karşıya. O da yetmez Akdeniz’de Fransa öncü durumda görünse de Avrupa ABD İsrail hatta Mısırla karşı karşıya, AB’nin ve ABD’nin şımarttığı Yunanistan Adalarda ve Kıbrıs da oldu bitti peşindedir…

(Devam edecek)

Halis ÖZDEMİR

Kuvayi Milliye Hareketi Seri Yazılarının Tüm Bölümleri

Bir yanıt yazın